Staatsbürger

 1. Zhao Xi

 2. Liú Zemin

 3. An Long Juhuan

 4. Yuhan Weyning

 5. Pei Xingjian

 6. Chow Yun-Fat

 7. Lobsang Tenzing

 8. Tian Wu Xuan

 9. Nako Y-Wong

 10. Shijiu Naun

 11. Jiang Liangyu

 12. Hwang Lee

 13. Zhao Gang Hu

 14. Dianming Wang

 15. Alexander Zhang

 16. Yé Fóguáng

 17. Mao Hen Hao

 18. Dou Gou

 19. Xu Yong

 20. Liang Qing

 21. Ren Quiang