Staatsbürger der Volksrepublik Tchino

钦诺人民共和国民

Staatsbürger der

Volksrepublik Tchino


(Stand: 13. Mai 2020)


Name Wohnort (Provinz/Region) Bürger seit
Nako Y-Wong Bedjing
22. Juni 2003
Chow Yun-Fat
Bedjing
30. Juni 2003
Tian Wu Xuan Bedjing
1. Februar 2004
Ren Quiang
Chiao, Shuhan
29. Februar 2004
Lobsang Tenzing
Wongdong
16. Februar 2004
Jiang Liangyu
Bedjing
3. März 2004
Pei Xingjian
Bedjing
09. März 2004
Wu Li Wongdong 25. März 2004
Shen Yun
Tjongwan
19. Juni 2005
Shijiu Naun
Sunya
21. November 2005
Hwang Lee
Tjongping 29. September 2006
Liang Qing Bedjing 28. April 2007
Yuhan Weyning Shuhan 25. Juni 2007
An Long Juhuan Wongdong 5. März 2008
Xu Yong Bedjing 14. März 2008
Liú Zemin Bedjing 11. Juni 2008
Dou Gou Sunya 1. Dezember 2008
Zhao Gang Hu Bedjing 13. Juni 2009
Mao Hen Hao Bedjing 27. September 2009
Yé Fóguáng Bedjing 28. Januar 2008
Alexander Zhang Tjongwan 3. Mai 2020
Dianming Wang Tjongping
11. Mai 2020


Die Staatsbürgerschaft können Sie in der Bürgerbehörde beantragen. Beachten Sie dazu auch die dort ausgehängten Hinweise.